ЛИЦЕНЗ-1-МАЛЪК

ЛИЦЕНЗ-2-ОК-МАЛЪК

МП-ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА - МАК-1-МАЛЪК

 

 

Обучението в „Международна академия командос” /МАК/  се извършва в обособения за тази цел учебен център. Обучението е свързано главно с оптимизиране на действията при кризисни ситуации, наводнения, пожари, земетресения, лична самозащита – СРБ за подпомагане на Държавната и Местна власт, Червен кръст, Гражданска защита и органите на МВР, МО и Министерство на правосъдието.

Курсантите преминават обучение по:

Специализиран ръкопашен бой /СРБ/;

Обучение по прецизна и динамична стрелба с късоцевно оръжие и безопасно боравене, съгласно наредба № 13-575 от март 2011 г. Лицензия № 2013121045/27.03.2013 г.;

Хвърляне на нож и бойна пластина

Основи на охранителната дейност / чл. 28 от ЗЧОД, наредба на ДОИ по програма на Акад. на МВР, утвърдена от Дирекция на НС "Полиция"/, обучение за професия "Охранител" - код 861010;

Оптимизиране на действията при възникване на кризисни ситуации;

Правна подготовка по въпросите, свързани с охранителната дейност, същност на неизбежната отбрана и крайната необходимост;

Подготовка за оказване на долекарска медицинска помощ / неотложна/;

Антитероризъм;

Алпийска подготовка в градски условия

Пожарна безопасност

 

 Обучението се провежда в рамките на 6  часа по теория и практика в продължение на месец и половина, два пъти в седмицата /събота и неделя/ по утвърдена учебна програма . Има допълнителни занятия и през делничните дни за всички, които могат да ги посещават. Учебният процес се ръководи основно от Генерал-полковник, Академик, проф. Юлий Абаджиев – Председател на „Съюза на българските командоси”/СБК/, Директор на „Международна академия командос”/МАК/. Магистър по национална сигурност.

По отделните дисциплини за изнасяне на лекции и практически занятия са ангажирани съответните специалисти.

Издържалите успешно заключителните изпити, получават Свидетелство, Сертификат, членска карта на Академията /МАК/ на български и английски език и реверна значка за преминато обучение с придобиване на квалификация по учебната програма - /3-та бойна степен/ на командос подготовка. Също така и удостоверение за Охранител, код 861010.

В края на обучението се провежда състезание по комбат стрелба с късоцевно оръжие, като на класиралите се на първо, второ и трето място се връчват медали, купи и грамоти.

На отличника на курса се връчва командос нож с поименен паметен надпис.

Задължително, след приключване на обучителния процес, се извършва тържествен ритуал, на който се връчват свидетелствата, сертификати, удостоверения за обучение по професия "Охранител"- код 861010, членската карта, реверната значка, грамотите, медалите и купите за класацията от състезанието по стрелба.                                                                                                                              

Всички, завършили обучение и станали членове на Академията, имат право да продължат да тренират, без да заплащат, за да усъвършенстват придобитите знания и умения и да поддържат форма. Завършилите академията имат право да участват в курсове за повишаване на степента на командос подготовка до І-ва бойна степен, както и в курсове за пом. инструктори и инструктори.

Същите имат право да кандидатстват и да бъдат приети за членове на „Съюз на българсите командоси” и „Национална гвардия български командоси”.

Завършилите успешно курса ще имат възможност за основателно предимство при кандидатстване за работа, изискваща придобитите и усъвършенствани умения, залегнали в учебната програма на курса /МВР, БА, НСО, спец. служби, охранителни фирми и др./

Вие сте тук:Home Учебна дейност