Международно антитерористично единство (МАЕ)

Обществена организация, консолидирана върху осъзнаването и противодействието на тероризма във всичките му форми и прояви.

От 2006 година МАЕ е постоянен участник в Съвета на Европа.

Президент МАЕ – полковник /р/ д-р Александър Дичек, бивш съветник на Секретаря на Съвета по национална сигурност и отбрана на Украйна, и съветник ан Първия заместник министър-председател на Украйна, експерт по въпросите на комплексната безопасност на бизнеса, академик на Академията по енергетиката на Украйна.

Основател и първи Председател на МАЕ, понастоящем Почетен Президент – генерал-лейтенант проф. Василий Крутов, доктор на юридическите науки. През 1994 година назначен за командир на антитериристично подразделение «Алфа» към Служба за безопасност на Украйна (СБУ), ръководил стотици оперативно-бойни операции и специални мероприятия. Бивш Първи заместник-председател на СБУ и Първи заместник-секретар на Съвета по национална сигурност и отбрана на Украйна.

Съюз на българските командоси е колективен член на МАЕ.

Световна Академия на науките по комплексна безопасност (ВАНКБ)

Световна Академия на науките по комплексна безопасност обединява учените с цел обобщаване и практическо използване на глобалната система на науката и образованието, насочена към укрепването на мира между народите и тяхната безопасност.

ВАНКБ има 65 свои подразделения в Руската Федерация и представителства в САЩ, Китай, Германия, Великобритания, Италия, България, Турция, Израел, Австрия, Гърция, Словакия, Естония, Литва, Казахстан, Украйна и други държави.

Президент на ВАНКБ – Академик, проф. Михаил Любимов.

Вице-президент на ВАНКБ – Академик, проф.Юлий Абаджиев

Регионален обществен фонд за помощ на ветераните на специалните подразделенийя на ФСБ, осигуряващи защитата на конституционния строй и борбата с тероризма, "Защита на Отечеството" (РОФ «Защита на Отечеството»)

РОФ «Защита на Отечеството») е создаден през 1999 година с цел осигуряване на социална подкрепа на ветераните на специалните подразделения на ФСБ, инвалидите и членовете на семействата им.

През ноември-декември 2004 година група сътрудници, участвали в операциите по освобождаването на заложниците в Беслан и в Театъра «Норд-Ост» и получили там ранения и контузии, със съдействието на Съюза на българските командоси са преминали рехабилитационно лечение в България.

 Председател на Управителния съвет на РОФ «Защита на Отечеството» – полковник /р/ Олег Лавров.

Съюз на българските командоси има подписан Договор за съвместна дейност с РОФ «Защита на Отечеството».

Национална Гвардия Български Командоси (НГБК)

НГБК е създадена през 2011 година с перспектива да стане гръбнак на бъдещата Национална гвардия на Република България.

Президент на НГБК – генерал-полковник, академик, проф. Юлий Абаджиев

Съюз на българските командоси (СБК)

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМАНДОСИ е учреден на 30.11.2002 г. в град София.

Председател на СБК – генерал-полковник, академик, проф. Юлий Абаджиев.

Български червен кръст

Българският Червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко движение и се ръководи от неговите основни принципи: неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Посредством програми за обучение и дейности в полза на обществото допринася за облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закриля здравето и живота и осигурява уважение към човешката личност.  

През 2008 година Българският Червен кръст отпразнува своя 130-годишен юбилей.

Председател на БЧК – Христо Григоров

Съюз на българските командоси има подписан Договор за съвместна дейност с БЧК.

Вие сте тук:Home Партньори