СТАТУТ

    НА НАГРАДИТЕ НА „МАК”

Статута на официалните наградите на „Международна академия командос” е утвърден от УС на свое заседание, проведено на 01.06.2012 год., във връзка с Чл. 52, ал. 1 от Устава, приет от Учредителното събрание, проведено на 01.02.2012 г. в гр. София и утвърден от СГС – Фирмено отделение от 7-ми състав на закрито заседание на 21.02.2012 г./ Ф.Д. № 77/2012 г.- София.

 

ЗЛАТЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК

“ВИНАГИ ВЕРНИ НА ОТЕЧЕСТВОТО”

 

МАК-ВЕРИКА-2

 

ЗЛАТНИЯТ ПОЧЕТЕН ЗНАК НА „МАК” (огърлие) “ВИНАГИ ВЕРНИ НА ОТЕЧЕСТВОТО” е предназначен за удостояване на Директора на Академията, Държавни глави и правителствени ръководители на Република България и на чужди страни. Със знака се удостоява и почетния председател на „МАК”.

На гърба на Почетния знак задължително се поставя името на наградения, номер на заповедта и дата.

Удостояването с наградата става след предложение и по решение на УС на „МАК”. Председателят на „МАК” издава заповед за награждаването.

Знакът се връчва на тържествен ритуал от председателя /директора/ на „МАК”. Към него се издава удостоверение, подпечатано със златен печат с трикольорна лента. Връчва се и златна значка, която се носи на левия ревер. Знакът се връчва с орденска кутия.

Удостоеният получава звание “Кавалер на Ордена за гражданска доблест и заслуга “ВИНАГИ ВЕРНИ НА ОТЕЧЕСГТВОТО”.

 

ЮБИЛЕЕН МЕДАЛ НА АКАДЕМИЯТА

 

ЮБИЛЕЕН-МЕДАЛ-МАК

 

ЮБИЛЕЙНИЯТ МЕДАЛ НА АКАДЕМИЯТА се връчва на кръгли годишнини на курсанти,членове на академията и други лица имащи отношение и заслуги към дейността на сдружението с решение на УС, като председателя издава обща заповед. Юбилейните медали се връчват на тържественото честване на съответната годишнина. Медала се придружава с удостоверение и е поставен в специална кутийка.

 

    ЗЛАТЕН ОРДЕН ЗА ГРАЖДАНСКА ДОБЛЕСТ И ЗАСЛУГА

      “ВИНАГИ ВЕРНИ НА ОТЕЧЕСТВОТО”.

 

 НОСАЧ

 

ЗЛАТНИЯТ ОРДЕН ЗА ГРАЖДАНСКА ДОБЛЕСТ И ЗАСЛУГА

Орденът се присъжда на членове на „МАК”, както и на български и чужди граждани за особени заслуги към Академията, а също така и за проявена смелост при спасяване на живота на хора, на имущество, при бедствия и аварии, антитерористични действия и в борбата против престъпността, опазване на обществения ред, за проявен героизъм и отлична служба в задгранични мисии и благотворителност.

Орденът се носи от лявата страна на гърдите.

На гърба на ордена задължително се поставя номера за заповедта, името на наградения и дата .

Удостояването с ордена става след мотивирано предложение и с решение на УС на „МАК”. Председателят /директора/ на „МАК” издава заповед за награждаването.

Орденът се връчва на тържествен ритуал от председателя /директора/ на „МАК”. Връчва се и удостоверение за право на носене. Орденът е поставен в орденска кутия.

Удостоеният получава звание “Кавалер на Ордена за гражданска доблест и заслуга “ВИНАГИ ВЕРНИ НА ОТЕЧЕСТВОТО”.

 

ПОЧЕТНА ЗЛАТНА ЗНАЧКА

ПОЧЕТНА-МАК-ЗЛАТО-2

 

ЗЛАТНА ЗНАЧКА се присъжда на курсанти и членове на „МАК” за отличен успех и различни други заслуги към Академията.

Членовете на УС, както и всички кавалери на златния почетен знак, получават значката по право .

Носи си се на ревера от лявата страна.

Значката се връчва от председателя /директора/ или упълномощен от него член на УС на тържествен ритуал. Към нея се издава удостоверение.

 

КОРТИК НА ЧЕСТТА

slovo Page 13

 

Кортикът е специална поръчкова изработка за „МАК”, с икрустации и надписи на лезвието от двете страни.

Връчва се с решение на УС на „МАК” по различни поводи и заслуги на официален ритуал.   Придружава се с грамота.

Удостоеният получава званието “Кавалер на Кортика на честта”.

 

ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ 

 

ПЛАКЕТ-МАК

 

ПОЧЕТНИЯТ ПЛАКЕТ е предназначен за връчване на държавни институции и обществени организации както в страната, така и в чужбина, а също така на членовете на „МАК” и на други лица по повод навършване на кръгли годишнини или за заслуги към „МАК”.

Представлява дървена подложка с форма на щит с монтирания върху него знак на „МАК”. Отгоре и отдолу на щита са разположени знаменни ленти. На горната е изписано “МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ КОМАНДОС”, а на долната “ВИНАГИ ВЕРНИ НА ОТЕЧЕСТВОТО”.

Връчва се по решение на УС на „МАК” от председателя или от упълномощен от него член на УС. Към плакета се издава удостоверение или поздравителен адрес. Плакетът е поставен в специална кутия.

 

        МЕДАЛИ, КУПИ И ГРАМОТИ

      ЗА ОТЛИЧНА СТРЕЛБА

          МЕДАЛ ЗА СТРЕЛБА-ЗЛАТЕН-07г.КУПАГРАМОТА

Медалите се връчват на курсантите и членове на „МАК”, заели първо, второ и трето място в състезанията по “комбат” стрелба с късоцевно оръжие.

На гърба на медалите се изписва класацията, датата и името на курсанта /члена на Академията/. Медалите се придружават с грамоти. Купите са поименни с отбелязоно класирането и датата на провеждане на състезанието.

 

ПОЧЕТНА ГРАМОТА

ПОЧЕТНА-ГРАМОТА 

ПОЧЕТНАТА ГРАМОТА се връчва при различни

поводи за заслуги към курсантите и членове на „МАК” и други български и чужди граждани имащи отношение към Академията.

 

ГРАМОТА ЗА ДОСТОЙНА И БЛАГОРОДНА ПОСТЪПКА

 

ГРАМОТА-БЛАГОРОДНА

 

ГРАМОТАТА се връчва по преценка на УС на курсанти и ченове на „МАК” на тържествена церемония и се отбелязва в сайта на Академията.

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН

 

ПОЗДРАВИТЕЛНИЯ АДРЕС се връчва по различни поводи и събития свързани с курсантите и членовете на „МАК”.

 

ДАРИТЕЛСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

ДАРИТЕЛСКО

 

ДАРИТЕЛСКИТЕ СВИДЕТЕЛСТВА се връчват на тържествена церемония на лица извършили дарения на Академията.

 

ЗНАМЕ НА „МАК”

 

ЗНАМЕ-МАК

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДГОТОВКА „МАК”

 

МАЛКО-ЗНАМЕ-МАК

 

 

Вие сте тук:Home Представяне Статут на наградите